Informatie over de beroepen van Ruud en Berit Informatie over de beroepen van Ruud en Berit

Donderdag 16-3-2017 | 14:10
Ds. R. Stiemer en ds. B. Bootsma beide predikanten van onze gemeente zijn recent elk, onafhankelijk van elkaar, in contact gekomen met een beroepingscommissie van een andere kerk.
 
Inmiddels heeft ds. Ruud Stiemer het beroep van de Protestantse Gemeente in ‘s-Hertogenbosch aanvaard. Hij zal na ruim 11 jaar de gemeente rondom de Christus Triumfatorkerk verlaten. Zijn afscheidsdienst staat gepland voor zondag 11 juni a.s. Zijn intrede in Den Bosch zal plaatsvinden op zondag 18 juni.
 
Ook ds. Berit Bootsma heeft het op haar uitgebrachte beroep aanvaard. Zij zal na ruim 81/2 jaar naar de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond vertrekken. Haar afscheid van de Christus Triumfatorkerk zal plaatsvinden op zondag 2 juli. Op zondag 9 juli zal zij intrede doen in Weesp.
 
Het doet ons verdriet om afscheid te nemen van deze beide predikanten. Onder hun bezielende leiding zijn er de afgelopen jaren bijzondere dingen gebeurd in onze kerk. Hoe jammer we het ook vinden om ze te laten gaan, we wensen hen veel geluk en zegen toe in Den Bosch en Weesp.
 
Ondertussen wordt de blik al weer naar voren gericht. De wijkkerkenraad beraadt zich op de toekomst van de Christus Triumfatorkerk en de invulling van de ontstane vacatures. Dat gebeurt in overleg met de Algemene Kerkenraad van de beide kerken waartoe onze gemeente behoort, de Gereformeerde Kerk ‘s-Gravenhage-Oost (GKO) en de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG).
 

terug