Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

Als Protestantse Kerk Den Haag willen wij zichtbaar present zijn in onze stad. We willen mensen iets laten zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. Dat doen we bijvoorbeeld door bij elkaar te komen tijdens kerkdiensten en op andere momenten, door inspirerende activiteiten te organiseren en door om te zien naar mensen die onze steun kunnen gebruiken. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Samen zijn we van betekenis voor de mensen om ons heen. 

De kerk kan gelukkig rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Toch zijn er altijd zaken die geld kosten: het onderhoud van het kerkgebouw, het aantrekken van personeel zoals predikanten en kerkelijk werkers, missionaire en maatschappelijke projecten, etc. De kerk krijgt geen subsidie. Zij is hiervoor afhankelijk van de financiële steun van leden en andere betrokkenen. Daarom is er elk jaar de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actie vragen we u om te geven voor uw kerk. Elke bijdrage is welkom. Met elkaar maken we het werk van de kerk mogelijk. 

Als je lid bent van de Christus Triumfatorkerk ontvang je eind januari of begin februari thuis een brief over de actie Kerkbalans. Daarin staat het laatste nieuws uit  onze kerk en lees je hoe je aan de actie kunt deelnemen. Ook als je (nog) geen lid bent, is je bijdrage aan de actie Kerkbalans van harte welkom. Vragen, of eerst een gesprek? ds. Jaap van den Akker is bereikbaar via 070 2203769 of
 

Doe je toezegging en/of betaling gemakkelijk via internet door op onderstaande knop te klikken. Je kunt er ook voor kiezen het toezeggingsformulier, dat toegstuurd wordt, in te vullen en op te sturen. Het rekeningnummer van de Actie Kerkbalans is NL38 RABO 0373 7207 77,  t.n.v. "CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage".

Hartelijk dank voor je toezegging of bijdrage!

terug