Herdenking Bombardement

Herdenking Bombardement

Herdenking Bombardement Bezuidenhout 3 maart 1945
Het verhaal gaat verder 

Op zondag 3 maart 2019 vindt er een oecumenische herdenkingsdienst plaats in de Christus Triumfatorkerk (aanvang 10.00 uur) waarin het bombardement op het Bezuidenhout wordt herdacht.
Op 3 maart is het 74 jaar geleden dat de wijk Bezuidenhout werd opgeschrikt door een groot ‘vergissingsbombardement’ van de Engelse luchtmacht. In plaats van de Duitse V2-raketlanceerinstallaties in het Haagse Bos werd de druk bewoonde wijk volop getroffen. De schade was enorm. Er vielen zo’n 600 doden, honderden gewonden en duizenden mensen raakten in één klap dakloos. Het bombardement is hiermee de grootste ramp die Den Haag ooit heeft meegemaakt.
Op zondag 3 maart 2019 herdenken we de slachtoffers en hulpverleners en staan stil bij deze tragische gebeurtenis in de geschiedenis van het Bezuidenhout en Den Haag.

Kerkdienst
De herdenking begint met een oecumenische herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk. De dienst begint om 10.00 uur. Drie kerkgenootschappen zijn bij deze dienst betrokken. Er zijn namelijk ook drie kerken verwoest bij het bombardement: de protestantse Wilhelminakerk, de Rooms-katholieke Liduinakerk en de Anglicaanse kerk.
In de dienst gaan daarom een protestantse dominee, een katholieke diaken en een anglicaanse reader samen voor. Bovendien verleent het Liduinakoor medewerking aan de dienst en zal een overlevende het woord voeren. Bijzonder onderdeel van deze herdenkingsdienst vormt het Cross of Nails uit Coventry, Engeland. Het Cross of Nails is het symbool voor verzoening van een internationaal netwerk van steden en kerken dat geïnspireerd is door het verhaal van de Kathedraal Coventry, die tijdens de oorlog door een bombardement verwoest is.
Aan alle bezoekers van de herdenkingsdienst wordt gevraagd een bloem mee te nemen. Van deze bloemen wordt tijdens de dienst een krans of boeket gemaakt, die na de dienst bij het monument wordt gelegd.
Na de herdenkingsdienst vertrekken we naar het monument 300 meter van de Christus Triumfatorkerk op de Juliana van Stolberglaan. Daar vindt de herdenking plaats bij het monument. Namens de kerken wordt daar het woord gevoerd en een krans gelegd.

Cross of Nails
Bijzonder onderdeel van deze herdenkingsdienst  vormt het Cross of Nails uit Coventry, Engeland. Het Cross of Nails is het symbool voor verzoening van een internationaal netwerk van steden en kerken dat geïnspireerd is door het verhaal van de Kathedraal Coventry. 
De middeleeuwse kathedraal van Coventry werd in de nacht van 14 november 1940 door een Duits bombardement vernietigd. De volgende morgen inspecteerden een groepje mensen met burgemeester Howard de ravage van de verwoeste kerk. De steenhouwer van de kathedraal, Jock Forbes, bond twee half geblakerde eiken dakbalken samen in de vorm van een kruis en plaatste dit in een berg smeulend puin. Een plaatselijke priester nam uit de ruïne drie 14e eeuwse spijkers en bond die samen in de vorm van een ander kruis. Op deze wijze ontstonden twee moderne kruisen als teken van vergeving. 
Sinds deze gebeurtenis is vanuit Coventry een wereldwijd netwerk opgebouwd van steden die door oorlogsgeweld getroffen zijn, waaronder Londen, Jeruzalem, Berlijn, Dresden en New York. In Nederland zijn naast Den Haag de steden Rotterdam, Middelburg, Nijmegen, Arnhem en Den Helder hierbij aangesloten. De steden delen een gezamenlijk commitment om te werken aan en te bidden voor vrede, gerechtigheid en verzoening. Zij doen dit door de wonden van het verleden proberen te helen, door te leren leven met verschillen en diversiteit te vieren en door te bouwen aan een cultuur van vrede. Wereldwijd wordt op bijna tweehonderd plaatsen elke week het Coventry-gebed ‘de Litanie van Verzoening’ gebeden, een kort moment van stilstaan bij vrede en verzoening.
In 1995 is tijdens de 50ste herdenking van het vergissingsbombardement van 3 maart 1945 ook aan de stad Den Haag en de kerken uit het Bezuidenhout een replica van het Cross of Nails aangeboden. Sindsdien rouleert dit teken van verzoening tussen de protestantse wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk, de rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee en de Anglicaanse Church of St John and St Philip.
Tijdens de herdenkingsdienst wordt het Cross of Nails overgedragen 

Monument
De herdenkingsbijeenkomst bij het monument start aansluitend aan de kerkdienst om 12.00 uur. Het monument staat vlak bij de kerk op de hoek van de Koningin Marialaan en Juliana van Stolberglaan. Met bloemen, toespraken en muziek staan we daar stil bij de honderden getroffenen van een van de drie grote stadsbombardementen van Nederland. Na de formele bijeenkomst (rond 13.00 uur) is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee en broodjes in een tent achter het monument.
De burgemeesters van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar worden bij de kranslegging vergezeld door een overlevende van het bombardement. Gezamenlijk leggen zij een krans of bloemstuk voor de slachtoffers. Aan het einde is er voor iedereen gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.

Herdenkingsdienst bombardement Bezuidenhout
Zondag 3 maart 2019, 10.00 uur
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Aansluitend herdenkingsbijeenkomst bij het monument om 12.00 uur

terug