Wijkblad Samenspel

Wijkblad Samenspel

Samenspel is het wijkblad van de protestantse gemeente rondom de Christus Triumfatorkerk. In dit blad vindt u informatie over activiteiten in onze gemeente, bijdragen van de predikant en gemeenteleden. De onderwerpen zijn heel gevarieerd en lopen uiteen van meditaties en gedichten tot aankondigingen en verslagen van activiteiten, van lief en leed tot aangelegenheden die in de kerkenraadsvergaderingen een rol spelen. Kortom: van alles over wat er in de gemeente speelt of waar de gemeenteleden door worden geraakt.
 

Samenspel komt tien keer per jaar uit, doorgaans in de laatste week van de maand. In de maanden mei/juni en juli/augustus is er een Samenspel voor twee maanden.
Lees hier recente nummers van Samenspel:
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Juli/augustus 2021
Mei/juni 2021
April 2021
Maart 2021
Februari 2021 - visie
Kerst/januari 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Juli-augustus 2020
Mei-juni 2020
April 2020
Maart 2020

Bijdragen voor het blad kunt u inleveren via het emailadres van de redactie. De exacte sluitingsdatum voor de inzending van kopij, staat in de agenda van elke uitgave.
De kosten bedragen € 12 per jaar. Als u het blad per post wilt toegezonden krijgen, bedragen de kosten € 32 per jaar. Voor deze kosten krijgt u jaarlijks omstreeks maart een acceptgiro toegestuurd. De bankrekening is: NL52 INGB 0005 144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk, te Den Haag (o.v.v. Samenspel).

Het e-mailadres van de redactie is: samenspel@ctkerk.nl

De redactie bestaat uit:

  • Henk Hospes
  • Ineke Frijters
  • Nynke Hutter
  • Lisette Koster
  • Charles de Goede
  • Henk Grethe
  • Jaap van den Akker
terug